ריכוז CHEAT SHEET

כאן מרוכזת רשימה פתוחה של דפי עזר מסוג "CHEAT SHEET" בנושאים שונים.

אתם מוזמנים לשלוח לי קישורים לדפים נוספים.

מקווה שזה יעזור לכם 🙂

: CHECKPOINT

HERE

Splat Commands

: CISCO

HERE

“Must have” Cisco Cheat Sheets

IOS Versions


CISSP

  Open Security Training – CISSP CBK Review

Nice CISSP CS articles


DOS

DOS

DOS TO LINUX

: FTP

BASIC FTP COMMANDS

LIST OF FTP COMMANDS

: GOOGLE

HERE – Official link

HERE

HERE

: LINUX

HERE

VI commands

Ubuntu – Using The Terminal

A Command Line Primer for Beginners

HERE

Handy wallpaper for basic linux commands

: MICROSOFT

POWERSHELL

SQL

SQL 2

WIN 7 Search Tips

: NETCAT

HERE

: NETWORKING

OSI MODEL

HERE

TCP PORTS LIST

IPSEC

BGP

EIGRP

IPV4

IPV6

IPV4 Subnetting

Cables and termination

: PHP

HERE

HERE

: POWERSHELL

HERE

HERE

: PYTHON

HERE

: Security/Hacking

SQL Injection

XSS

VMWARE :

VReference Card for VSphere 3

VReference Card for VSphere 4

vSphere PowerCLI Poster 4.1

VMware View 4.5 Command Line Usage

WIRESHARK :

HERE

לא ניתן להגיב.