SpecOps Gpupdates : ניהול תחנות מרחוק (בחינם)

אחת התכונות הנדרשת למנהלי רשתות היא יצירתיות : איך ניתן לנהל רשתות מחשבים מרחוק ובצורה מרוכזת ? זאת שאלת המיליון (דולאר כמובן 🙂 ) … כמעט כל יום מתעסקים מנהלי רשתות בשינוי מדיניות ברשת (בעיקר GPO) ובהפצת עדכונים חדשים. אם קל לנהל ACTIVE DIRECTORY מתחנות ניהול, הרבה יותר מסובך לנהל תחנות מרוחקות שמקבלות את השינויים. […]