AIRSNARE : כלי בבקרה לרשת האלחוטית

בצרפת רוצים לנתק את קו האינטרנט של "עבריינים" שהורידו תכנים לא חוקיים מרשתות שיתוף קבצים, בגרמניה רוצים לקנוס את המשתמשים שלא מאבטחים את הגישה לרשת האלחוטית הפרטית שלהם …

העולם הולך לכיוון של קביעת אחריות חוקית על בעלי קו התקשורת : לפי דעתי יש בעיה עם הגישה הזו, מאחר ורוב המשתמשים הביתים אינם מסוגלים להתמודד עם האתגר (הגנה על עצמם).

אז איך מאבטחים רשת אחלוטית בבית ? בגדול, ניתן להקשיח את החיבור לקו ע"י הצפנה סבירה של הרשת האלחוטית :

WPA  או WPA2 (עם סיסמא חזקה בכל מקרה)

בדרך זו, השכנים "הנורמאליים" (כוונה : לא מבינים הרבה ברשתות ובלי רצון לפרוץ לכם לרשת ברמה האישית) לא יוכלו להתחבר לרשת האלחוטית שלכם ולבצע פשע מגוון בשמכם.

עדיין ההצפנה ניתנת לפריצה ע"י אנשים מבינים בעלי כלים מתאימים (מומלץ לקרוא את ההסבר של גיא מזרחי על פריצות רשתות אלחוטיות כדי להבין עד כמה לא מסובך העניין).

כאן אני מציג תוכנה קטנה וחביבה שפשוט מבצעת בקרה על כתובות MAC המתחברות לרשת הפרטית שלכם. כתובות MAC הינן הכתובות הקשיחות (והלא משתנות) של כרטיסי הרשת. מדובר בסוג של IPS (מערכת Intrusion Prevention System).

שימו לב : כתובות MAC וכתובות IP אינן אותו דבר

אם ידוע לכם מהן 2 או 3 הכתובות המורשות (בדר"כ אין בבית יותר מ-2 או 3 מחשבים), אז כל כתובת אחרת שמנסה להתחבר אינה לגיטימית.

הכלי AIRSNARE יתריע מפני חיבור של כתובת MAC לא מורשת בזמן אמת ואז תוכלו לקבל החלטה בהתאם (ניתוק הרשת האלחוטית בזמן אמת, שינוי הסיסמא של ההצפנה, ניסיון לאתר את העבריין …).

חשוב לזכור : תאורטית ניתן לשנות את כתובות ה-MAC אך ברוב המקרים, פורצים לא יתאימו את כתובות ה-MAC  שלהם לכתובות של הרשת שלכם.

קישור להורדה מאתר היצרן

לא ניתן להגיב.